• Fair Sex

  Här kan du finna bland annat praktiska tips för att ta fram en jämställdhetsplan, lagar och lästips.
  Det finns olika modeller som går att följa vid uppbyggnad av en plan
  och som ger tips på hur det går att tänka när ens grupp sedan ska jobba utifrån planen.
  Vi har samlat ett antal såna modeller på den här sidan.

  Modeller för jämställdhetsarbete

  Det finns ett stort antal texter, rapporter och riktlinjer utformade för att underlätta arbetet med jämställdhetsplaner och liknande styrdokument. Ofta är upplägget liknande, med vissa skillnader. Nedan har vi samlat ett antal av dessa, samt länkar till sidor med praktiska tips för… Fortsätt läsa →

  Hur definierar vi Fair Sex?

  Vi tror att det kan vara bra om den som vill jobba med övningarna som är framtagna inom projektet, är väl införstådd med vad vi menar med Fair Sex™. Vi tror också att definitionen av Fair Sex kan vara av… Fortsätt läsa →

  Lästips: normer och trakasserier

  Här kan du finna tips på böcker, sidor och material som passar bra att använda i arbetet mot diskriminering, trakasserier och begränsande normer. Mångfald ryms i skolan SETA:s tips för en mer inkluderande skola, hur man kan få med sig… Fortsätt läsa →

  Informationsfolder

  I början av projektet togs en informationsfolder fram för att kontakter och perspektiv som kändes viktiga skulle finnas samlat på en och samma plats. Foldern trycktes och distribuerades till skolor, den delades också ut bland de studerande. Vill du skriva ut… Fortsätt läsa →

  Vad menar vi med ”Fair Sex”?

  Sex kan man ha med sig själv eller tillsammans med andra, med någon av samma kön eller annat kön, sällan, ofta eller aldrig och på en massa olika sätt – till exempel oralsex, smeksex, analsex, vaginalsex. Alla tänder på olika… Fortsätt läsa →

  Checklista för jämställdhetsplan

  Att skapa en jämställdhetsplan, jämlikhetsplan eller lika villkors-plan kräver visst arbete och struktur. Viktigt att tänka på är att varje skola, eller verksamhet, har sina styrkor och svagheter det vill säga problem som behöver motverkas och positiva sidor som bör… Fortsätt läsa →

  Att lyssna efter ett ja

  Vill du komma upp på en kopp te? Vill du följa med på efterfest? Behöver du hjälp att skruva i en lampa? Ska vi kolla på film? Alla dom här frågorna kan betyda exakt det dom ser ut att betyda…. Fortsätt läsa →

  Vad är sexuella trakasserier?

  Könade och sexuella kränkningar tillhör de absolut  mest förekommande kränkningarna och trakasserierna i skolmiljön. Skällsord och negativa handlingar som kopplas till sexualitet och kön kränker inte bara unga, utan det påverkar även deras syn på kön, sex och sexualitet och… Fortsätt läsa →

  Vilken typ av insatser leder till en jämställd skola?

  Arbete mot trakasserier och för en jämställd skola behöver bygga på tre olika typer av insatser. Främjande insatser, förebyggande insatser och åtgärdande insatser. För att nå de mål som formulerats i planerna behövs ofta flera olika insatser som sätts in… Fortsätt läsa →

  Lagar och hemsidor av intresse

  Här följer ett antal sidor som innehåller information om lagar, reglementen och några förslag på modeller för att strukturera sitt jämställdhetsarbete Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män Diskrimineringslagen Diskrimineringsombudsmannen Åland Diskriminieringsombudsmannen, Finland Jämställdhetsombudsmannen, Finland Om jämställdhet Lagen om grundläggande… Fortsätt läsa →

  © 2024 fairsex.ax — Drivs med WordPress

  Illustrationer av Hanna Stenman Upp ↑