Här kan du finna tips på böcker, sidor och material som passar bra att använda i arbetet mot diskriminering, trakasserier och begränsande normer.tanke_intesex_sv

Mångfald ryms i skolan
SETA:s tips för en mer inkluderande skola, hur man kan få med sig elever som känner sig utanför. Finns att läsa som PDF på SETA:s hemsida. På sidan finns också många andra rapporter på temat jämlikhet/jämställdhet.

Anta int’ 
Ett normkritiskt material om likabehandling utgivet av Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry, Seta rf, Finlands Gymnasistförbund SLL rf,
Finlands Svenska 
Skolungdomsförbund FSS rf som finns att läsa här. 

Normer.fi
En sida om projektet Från tolerans till likabehandling. Det är Seta:s, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – Sakki:s samt Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS:s gemensamma utvecklingprojekt vars mål är att främja likabehandling i läroanstalterna. Sidan har samlat mycket bra information..

Hur mår HBTQ-ungdomar i Finland?
En undersökning gjord av Ungdomsforskningsnätverket som lyfter hur unga HBTQ-personer i Finland mår. Läs som pdf.

Bryt!
Metodmaterialet Bryt! undersöker våra normer och hur vi upprätthåller dem. Materialet syftar till att ge en djupare förståelse för hur ojämlikhet och diskriminering fungerar. Materialet är utgivet av RFSL Ungdom och Forum för levande historia och används i många organisationer, på arbetsplatser och i skolor för att lyfta frågor om diskriminering. Den tredje upplagan av Bryt! gavs ut 2011 och finns att ladda ner här.

…Så blir ingen ensam – sexuella trakasserier och könsmobbning
Folkhälsans material om sexuella kränkningar i skolan. Exempel på hur kränkningar kan förekomma i skolan och hänvisningar till hur de strider mot finsk lag och FN:s barnkommission. Här finns också många förslag på övningar för eleverna. …Så blir ingen ensam består av ett textbok och en dvd. Boken går att ladda ner här och full version med dvd går att beställa från Folkhälsan. På Åland finns materialet på Strandnäs, Övernäs och Ytternäs skolbibliotek.

Machofabriken
Machofabriken är ett metodmaterial som består av 17 filmer och en textbok, och riktar sig till vuxna som arbetar med unga. Övningarna ger möjlighet att diskutera hur fördomar om kön och sexualitet påverkar oss i vår vardag. På Machofabrikens hemsida finns en gratis e-version av materialet, samt möjlighet att köpa den fullständiga tryckversionen. Utgivet av Amphi förlag.

O(s)köna normer
Varför tror vi att vi har mer gemensamt med någon med samma kön? Osköna normer är ett metodmaterial från Rädda barnens ungdomsförbund som riktar sig till pedagoger och fokuserar på normer kring kön. Läsaren får här fundera kring och förhålla sig till sina egna föreställningar och får många exempel på hur man kan arbeta med frågor kring normer i klassen. Bland projektledarna återfinns Fair Sex metodutvecklare Jenny Jonstoij. Materialet finns att läsa här.

Någonstans går gränsen
Lärarhandledning om kön, normer och sexualitet utgivet av RFSL Stockholm 2004. Författare är dramapedagog Gunilla Edemo och genusvetare Joakim Rindå. Finns att läsa som PDF här.

Att arbeta med sexuella trakasserier i skolan
Att arbeta med sexuella trakasserier i skolan är ett metodmaterial skrivet av Sandra Dahlén och utgivet av RFSU. Efter en inledning som beskriver vad sexuella trakasserier innebär följer en rad exempel på övningar och handledning för hur man kan arbeta med frågorna i skolan. Materialet går att ladda ner här.

Var går gränsen?
Ett material utgivet av svenska Brottsförebyggande rådet (BRÅ), skrivet av Josefin Grände och Niklas Odén. Materialet innehåller mycket fakta och handledning för hur man som lärare kan arbeta med frågor kring integritet, sexuella trakasserier och sexualbrott. Det finns övningar på olika svårighetsgrad, från första året i grundskolan till sista året i gymnasiet/andra stadiet. ”Var går gränsen?” går att ladda ner här. På Åland finns boken att låna i Lagtingsbiblioteket och på Ålands fredsinstituts bibliotek.

Okejsex.nu – var går gränsen?
Okejsex.nu är en frågelåda på nätet där ungdomar kan ställa frågor kring sex. I Okejsex.nu – var går gränsen? återfinns frågor och svar från frågelådan tillsammans med fakta och intervjuer med några av brevsvararna. Boken vänder sig till unga men ger också vuxna en bra inblick i ungas funderingar kring sex, förväntningar, press och trakasserier. Läs materialet.