• Fair Sex

  Här kan du läsa ett antal artiklar om hur vi har jobbat inom projektet.

  Ungdomarnas åsikter

  Varje workshop-pass har utvärderats av både studerande och workshopledare och det finns återkommande synpunkter från de tre åren. Då workshoparna, och därmed också utvärderingarna, har utvecklats från år till år är det emellertid inte möjligt att jämföra resultaten rakt av…. Fortsätt läsa →

  Från kampanj till projekt

  Under åren 2009–2011 bedrev Ålands fredsinstitut det EU-finansierade projektet Utmana könsroller för att förebygga sexslaveri, tillsammans med organisationen Resurscenter för kvinnor Marta i Riga, Lettland. Som en del av projektet drevs kampanjen Fair Sex för ungdomar på Åland. Syftet med… Fortsätt läsa →

  Arbetet med eleverna – workshops om sex och relationer

  Workshoparna i Fair Sex ger ungdomar en möjlighet att diskutera sex och relationer på ett interaktivt och problematiserande sätt. Under workshoparna diskuteras bland annat ömsesidighet, att lyssna efter ett ja, gråzoner, och de förväntningar som finns på killar respektive tjejer… Fortsätt läsa →

  Förankring av kunskap – arbetet med skolans anställda

  Fair Sex har sedan starten varit ett projekt med två parallella delar varav en har varit riktad mot ungdomar och den andra har varit riktad mot vuxna. Arbetet med vuxna har varit insatser för att upprätta ett långsiktigt jämställdhetsarbete på… Fortsätt läsa →

  Fair Sex för unga med intellektuella funktionsnedsättningar

  Under projektperioden har anpassade workshopar om Fair Sex hållits med ungdomarna på yrkesträningsprogrammet (YTP) vid Ålands yrkesgymnasium. YTP riktar sig till elever i behov av särskilt stöd, ofta på grund av olika former av intellektuella funktionsnedsättningar (IF). Under 2013 lades… Fortsätt läsa →

  © 2024 fairsex.ax — Drivs med WordPress

  Illustrationer av Hanna Stenman Upp ↑