På den här hemsidan kan du, bland annat, hitta samlad information om projektet,
lästips för dig som vill jobba med jämställdhet och några konkreta övningar
för dig som vill få igång samtal om Fair Sex. 

Fair Sex™ är en metod för interaktiva samtal om sex, gränser, kommunikation och vikten av att lyssna efter ett ”ja”. Den har tagits fram av Ålands fredsinstitut inom ramen för projektet Fair Sex som hade till syfte att förebygga sexuellt våld och främja positiva sexuella relationer hos unga på Åland och i Svenskfinland.

Sexuellt våld kan ta sig uttryck i allt från sexuella trakasserier till våldtäkt. Alla kan utsättas, oavsett kön och förövare kan också återfinnas i samtliga grupper. Enligt den statistik som finns är det vanligast att män är förövare och kvinnor de som blir utsatta. Samma statistik visar också på ett stort mörkertal när det kommer till just sexuellt våld. Stigmatisering och normativa hångelbildföreställningar om vem som kan vara offer och förövare påverkar statistiken i stor utsträckning. Sexuellt våld där män är både offer och förövare är ofta uttryck för homofobi och används för att ”straffa” män som av olika anledningar inte anses uppfylla kraven för en ”korrekt” maskulinitet. Sexuellt våld kan inte enbart kan ses som en våldsproblematik, utan också som ett jämställdhets- och jämlikhetsproblem.

Fair Sex startades som en kampanj 2011, inom det EU-finansierade projektet Utmana könsroller för att motverka sexslaveri, och utvecklades efter det till ett självständigt projekt med finansiering från och på uppdrag av Ålands landskapsregering. Projektet har drivits av Ålands fredsinstitut till och med år 2015 och de senaste två projektåren har delar av projektet finansierats av Undervisnings- och kulturministeriet.

En sammanfattande rapport innehållande slutsatser, reflektioner och resultat från arbetet som bedrivits inom projektet 2012-2014 finns att läsa här.