Reilu seksi on vuorovaikutteinen menetelmä seksistä, rajoista, kommunikaatiosta ja suostumisen varmistamisen tärkeydestä keskustelemiseen. Menetelmän on kehittänyt Ahvenanmaan rauhaninstituutti (Ålands fredsinstitut) Reilu seksi –projektin yhteydessä. Projektin tavoitteena oli ehkäistä seksuaalista väkivaltaa ja edistää nuorten myönteisiä seksuaalisia suhteita Ahvenanmaalla ja ruotsinkielisessä Suomessa.

Tältä sivustolta löytyy mm. tietoa projektista ja joitakin konkreettisia harjoituksia opettajille, jotka haluavat aloittaa keskustelun Reilusta seksistä.hångelbild

Seksuaalinen väkivalta ilmenee erilaisissa muodoissa seksuaalisesta häirinnästä raiskaukseen. Seksuaalinen väkivalta voi kohdata jokaista sukupuolesta riippumatta ja tekijöitä voi olla kaikissa ryhmissä. Tilastojen perusteella tavallisimmin seksuaalisen väkivallan tekijä on mies ja naiset joutuvat sen kohteeksi. Seksuaaliseen väkivaltaan liittyvät stigmat ja normatiiviset oletukset tekijöistä tai kohteeksi joutuneista aiheuttavat tilastoihin mustan aukon. Seksuaalinen väkivalta, jossa sekä tekijä että kohde ovat miehiä ilmentää usein homofobiaa ja sitä käytetään ”rankaisuna” sellaisia miehiä kohtaan, jotka eivät erilaisista syistä ole oikealla tavalla maskuliinisia. Seksuaalinen väkivalta ei ole pelkästään väkivaltaisuusongelma, vaan myös tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusongelma.

Reilu seksi –projekti alkoi kampanjana vuonna 2011 osana EU-rahoitteista projektia Haasta sukupuoliroolit vastustaaksesi seksiorjuutta (Utmana könsroller för att motverka sexslaveri). Sen jälkeen se kehittyi itsenäiseksi projektikseen, jonka rahoittaja ja toimeksiantaja oli Ahvenanmaan maakuntahallitus. Projektia on vetänyt Ahvenanmaan rauhaninstituutti vuoteen 2015 asti ja viimeiset kaksi vuotta osaa projektista on rahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö.