Reilu seksi –työpajat koostuvat kahdesta toisiinsa tukeutuvasta tilaisuudesta. Työpajoista on olemassa kaksi versiota – nuorille toisen asteen opiskelijoille suunnattu (jonka parissa olemme työskennelleet pisimpään) ja nuoremmille, 14-15 vuotiaille sovitettu konsepti. Ikäkategoriat ovat tietenkin suurpiirteisiä, ja kaikki ryhmät ovat erilaisia.

Työpajoja vetää kaksi koulutettua ohjaajaa. Koska työpajojen on ajateltu olevan keskustelu- ja pohdiskelutilaisuuksia, vetäjät on nähtävä keskustelunjohtajina ennemmin kuin luennoitsijoina. Kahden tilaisuuden aikana, jolloin vetäjät ja ryhmä tapaavat, käsitellään aiheita kuten ”mitä seksi on?”, ”miten tiedän, mitä itse haluan ja mistä tiedän, mitä joku toinen haluaa?”, suostumisen varmistaminen, harmaat alueet ja tasa-arvo. Kaksi työpajakertaa sisältävät käytännöllisiä harjoituksia, joissa nuoret saavat keskustella koko ryhmän kesken sekä pienemmissä ryhmissä. Jotta olisi selkeää, että keskustelua käydään yleisellä tasolla eikä tilaisuuksissa koskaan käsitellä kenenkään henkilökohtaisia kokemuksia, käsiteltävät aiheet liittyvät usein kuvaan, kertomukseen tai jonkinlaiseen tapaukseen (case).

Työpajat ovat keskustelu- ja pohdiskelutilaisuuksia, ja keskusteluissa luokitellaan harvoin mitään ”oikeaksi” tai ”vääräksi”. On kuitenkin tärkeää korostaa, että vaikka keskustelu on vapaata, ketään henkilöä tai ryhmää ei saa loukata. Työpajat alkavatkin aina tilaisuuden aikana voimassaolevien perussääntöjen läpikäymisellä.

Koska käsiteltävät aiheet voivat olla arkoja, toivomme, että ryhmiä ei ole yhdistetty vaan, että työpajat pidetään nuorille ennestään tuttujen luokkien tai ryhmien kesken. Kumpikin lukiolaisille/toisen asteen opiskelijoille (16-17 v.) suunnatuista työpajoista kestää 75 minuttia ja kumpikin yläkoululaisille/peruskoululaisille (14-15 v.) suunnattu työpaja 45 min. Suosittelemme, että tilaisuudet pidetään muutaman päivän välein, jotta opiskelijoille jää aikaa pohdiskella aiheita ennen seuraavaa kertaa. Työpajojen pitäminen peräkkäin on toki myös mahdollista.

Tietoa suomenkielisistä työpajoista antaa Ekvalita. Kirjoitushetkellä on mahdollista saada ainoastaan toisen asteen koulujen työpajat suomeksi.

Tietoa työpajoista Ahvenanmaalla antaa Ahvenanmaan rauhaninstituutti. Voitte myös lähettää sähköpostia osoitteeseen peace@peace.ax. Huomioittehan, että tällä hetkellä Ahvenanmaalla ei ole käynnissä vakituista työpajatoimintaa.