Reilu seksi –projektia on vetänyt Ahvenanmaan rauhaninstituutti ja se on pääosin ollut suunnattu ahvenanmaalaisille nuorille. dansbildKolmen toimintavuotensa aikana projekti on kuitenkin herättänyt kiinnostusta myös Ahvenanmaan ulkopuolella, lähinnä manner-Suomessa ja Ruotsissa. Toiveita on tullut mm. työpajojen järjestämisestä muualla kuin Ahvenanmaalla, menetelmän viennistä muualle sekä teemapäiväkonseptin kehittämisestä. Pitkän aikaa tätä ei ollut mahdollista toteuttaa käytännössä, minkä takia pääasiallisesti kieltäydyimme tämäntyyppisistä tiedusteluista. Vuonna 2014 opetus- ja kulttuuriministeriö kuitenkin myönsi projektille taloudellista tukea menetelmän levittämiselle myös manner-Suomeen. Pilottihanke toteutettiin pääkaupunkiseudulla ja se oli suunnattu ruotsinkielisille lukion toisen luokan opiskelijoille. Työpajan vetäjiä koulutettiin, ja vuoden 2015 aikana olemassa olevat yhteistyösuhteet ovat vahvistuneet. Keväällä 2015 työpajamateriaali käännettiin suomeksi ja yhteistyö yhden uuden toimijan kanssa aloitettiin pääkaupunkiseudulla.

De Ungas Akademi tarjoaa työpajoja ruotsiksi ja Ekvalita suomeksi.