• Fair Sex

  Här han du läsa Fair Sex verksamhetsberättelser och slutrapport.

  Slutsatser från projektet Fair Sex

  Slutrapporten från tre års arbete (2012-2014) med projektet Fair Sex beskriver övergripande det arbete som bedrivits, vilka framgångar projektet haft, men också vilka svårigheter arbetet stött på. I rapporten redogörs även för förslag inför framtida arbete med jämställdhetsintegrering och mot sexuellt… Fortsätt läsa →

  Verksamhetsberättelse Fair Sex 2014

  Fair Sex-workshoparna har under det gångna året uppdaterats och kvalitetssäkrats. Metoden har väckt intresse och nått gymnasieungdomar och praktiker även utanför Åland. Fair Sex-projektet har, i och med verksamheten 2014, genomförts under tre år. Under året har projektet haft två… Fortsätt läsa →

  Verksamhetsberättelse Fair Sex 2013

  För att jobba långsiktigt för att förebygga sexuellt våld och främja positiva sexuella upplevelser bland unga har Fair Sex även 2013 jobbat med både unga och vuxna. Fair Sex är både en metod och ett projekt med syftet att motverka… Fortsätt läsa →

  Verksamhetsberättelse 2012

  Bakgrund Under hösten 2011 och våren 2012 utvecklade och genomförde Ålands fredsinstitut workshops om FAIR SEX i åländska gymnasieskolor, för samtliga studeranden i årskurs två. Erfarenheterna från workshoparna visar att eleverna välkomnar denna typ av diskussioner och att det finns… Fortsätt läsa →

  © 2024 fairsex.ax — Drivs med WordPress

  Illustrationer av Hanna Stenman Upp ↑