Fair Sex har drivits av Ålands fredsinstitut och i huvudsak varit riktat mot ungdomar på Åland.
Under de tre verksamhetsåren har emellertid projektet väckt intresse utanför Åland, främst i
Fastlandsfinland och i Sverige. Bland annat har det kommit önskemål om att hålla workshopar
utanför Åland, exportera metoden eller utforma ett temadagskoncept. Länge var detta inte praktiskt
genomförbart varför vi tackade nej till den typen av förfrågningar.

dansbild

Under 2014 beviljades Fair Sex ekonomiskt stöd från Undervisnings- och kulturministeriet för att påbörja arbetet med att sprida metoden och jobba med workshopar i Fastlandsfinland. En pilotsatsning riktad mot svenskspråkiga ungdomar i gymnasieskolan/andra stadiet gjordes i huvudstadsregionen samtidigt som ett samarbete inleddes med en etablerad organisation i huvudstadsområdet. Workshopledare utbildades och under 2015 stärktes pågående samarbeten. På våren 2015 översattes workshopmaterialet till finska och ytterligare ett samarbete inleddes med en verksamhet i huvudstadsregionen.

Utöver detta har Fair Sex-metoden presenterats under ett seminarium mot trafficking i St Petersburg.

De Ungas Akademi erbjuder workshopar på svenska i Finland och Ekvalita erbjuder workshopar på finska.