Workshoparna i Fair Sex är uppdelade på två stycken workshop-tillfällen som bygger på varandra. Det finns två koncept, dels det som riktar sig till ungdomar på andra stadiet och som är det som vi jobbat med längst, dels finns ett koncept anpassat till yngre ungdomar, 14-15 år. Ålderskategorierna är så klart ungefärliga och alla grupper är olika, men det är på det viset vi tänkt när vi tagit fram materialet. 

Workshoparna leds av utbildade ledare, i och med att de är tänkta att vara tillfällen för diskussion och reflektion bör ledarna ses som samtalsledare, snarare än föreläsare. Under de två tillfällena som ledarna och gruppen träffar varandra behandlas teman som ”vad är sex?”, ”hur vet jag vad jag själv vill och hur vet jag vad någon annan vill?”, ”att lyssna efter ett ja”, ”gråzoner” och jämställdhet. De två workshoparna innehåller praktiska övningar där ungdomarna får diskutera i helgrupp och i mindre grupper. De olika ämnen som lyfts är ofta kopplade till en bild, en berättelse eller case av något slag för att det ska vara tydligt att samtalet är allmänt och aldrig ska handla om någons privata upplevelser. 

Workshoparna är tillfällen för diskussion och reflektion och det är sällan något kategoriseras som ”rätt” eller ”fel” i samtalen, emellertid är det viktigt att understryka att det fria samtalet aldrig får innebära att någon person eller grupp kränks i samtalet. Workshop-passen inleds därför med ett antal grundläggande regler som gäller under passen. 

Då de ämnen som lyfts kan vara känsliga ser vi helst att grupperna inte utgörs av sammanslagna grupper, utan att de hålls i klasser eller grupper där ungdomarna känner varandra sedan tidigare. Workshoparna riktade till ungdomar på gymnasiet/andra stadiet (16-17 år) är 75 minuter vardera och workshoparna riktade till högstadiet/grundskola (14-15 år) är på 45 minuter vardera. Vi rekommenderar att passen hålls med några dagars mellanrum så att de studerande får tid att reflektera inför det andra passet. Det går givetvis också att hålla workshoparna direkt efter varandra. 

För information om workshopar på Åland hänvisas till Ålands fredsinstitut, det går också att höra av sig på peace@peace.ax. Vänligen notera att det inte bedrivs någon permanent workshop-verksamhet på Åland för närvarande.

För information om workshopar på svenska i Finland hänvisar vi till De Ungas Akademi. På deras hemsida kan du hitta mer information under fliken ”Vi erbjuder”.

För information om workshopar på finska i Finland hänvisar vi till Ekvalita.