• Fair Sex

  Här går det att läsa vad Ålands fredsinstitut skrivit om Fair Sex i sina nyhetsbrev.

  Fair Sex anpassas till högstadieelever

  Ålands fredsinstituts nyhetsbrev 1.2015 Workshopar i metoden Fair Sex har under fyra år erbjudits till ungdomar som går andra året på gymnasiet på Åland. Många har menat att temat för Fair Sex, sexuella gråzoner, är något som bör diskuteras också… Fortsätt läsa →

  Tre år av Fair Sex summeras

  Ålands fredsinstituts nyhetsbrev 4.2014 Projektet Fair Sex, som är ett preventivt jämställdhetsprojekt som syftar till att förebygga sexuellt våld samt främja positiva sexuella upplevelser bland unga, har nu pågått i tre år. Resultat och lärdomar från arbete med workshopar för… Fortsätt läsa →

  Fair Sex i Helsingfors

  Ålands fredsinstituts nyhetsbrev 3.2014 Under hösten har fredsinstitutet inlett spridandet av metoden Fair Sex till det finska fastlandet, i första hand till huvudstadsregionen. En workshopledarutbildning ska hållas i Helsingfors i oktober och främst rikta sig till verksamma inom De ungas… Fortsätt läsa →

  Fair Sex projektet presenterat i St Petersburg

  Ålands fredsinstituts nyhetsbrev 1.2014 I början av mars presenterade Cecilia Brenner och Liselott Lindén Fair Sex-projektet på ett seminarium i St Petersburg. Seminariet var ett av flera mot människohandel arrangerade av Nordiska ministerrådets informationskontor i St. Petersburg, och det genomförs… Fortsätt läsa →

  Slutseminarium för verksamheten 2013

  Ålands fredsinstituts nyhetsbrev 4.2013 Tisdagen den 17:e december höll Fair Sex ett slutseminarium där det gångna årets arbete presenterades. Fair Sex är både en metod och ett projekt med syftet att motverka sexuellt våld och främja jämställdhet, bemäktande (empowerment) och… Fortsätt läsa →

  Mer ”Fair Sex” till skolorna

  Ålands fredsinstituts nyhetsbrev 1.2012 Arbetet med ”Fair Sex”, som under 2011-2012 bedrivits i form av workshops för alla gymnasieelever i årskurs 2, fortsätter. Ålands landskapsregering har beslutat att bevilja Ålands fredsinstitut Paf-medel för att vidareutveckla projektet under läsåret 2012-2013. Antalet workshops… Fortsätt läsa →

  Fair Sex i siffror

  Ålands fredsinstituts nyhetsbrev 3.2012 Projektet Fair Sex 2012 inkluderar workshops med elever och fortbildning för lärare och har som målsättning att genom samtal om sex och relationer, ömsesidighet, respekt och jämställdhet förebygga sexuellt våld och främja positiva sexuella upplevelser bland… Fortsätt läsa →

  Fair Sex-workshops hålls i gymnasiet

   Ålands fredsinstituts nyhetsbrev 5.12.2011 Ålands landskapsregering har beviljat finansiering för Ålands fredsinstitut att inom Skolfredssamarbetet utveckla och hålla workshops om Fair Sex i åländska skolor. Workshopen bygger på material från en kampanj med samma namn som lanserades sommaren 2011. Workshopens syfte är… Fortsätt läsa →

  Preventivt arbete med ungdomar: Framtiden?

  Ålands fredsinstituts nyhetsbrev 8.9.2011 Ålands fredsinstitut har i många år arbetat med våldsförebyggande arbete för barn och ungdomar tillsammans med partnerorganisationer på såväl internationell som lokal nivå. Under 2011 har det visat sig finnas behov för ytterligare insatser på detta område. FAIR… Fortsätt läsa →

  © 2024 fairsex.ax — Drivs med WordPress

  Illustrationer av Hanna Stenman Upp ↑