Ålands fredsinstituts nyhetsbrev 4.2014

Projektet Fair Sex, som är ett preventivt jämställdhetsprojekt som syftar till att förebygga sexuellt våld samt främja positiva sexuella upplevelser bland unga, har nu pågått i tre år. Resultat och lärdomar från arbete med workshopar för elever och fortbildning och stöd åt personal samt förslag och tankar för framtiden samlas nu i en rapport. Den 14 januari håller projektet ett öppet seminarium där resultaten presenteras. På seminariet diskuteras erfarenheter av samarbete mellan ideell sektor, skolan och landskapsregeringen samt erfarenheter av att arbeta långsiktigt och brett. Samtidigt lyfts möjligheter för framtida arbete med temat. Seminariet hålls på Mariehamns bibliotek den 14:e januari klockan 14-15