Ålands fredsinstituts nyhetsbrev 1.2015

Workshopar i metoden Fair Sex har under fyra år erbjudits till ungdomar som går andra året på gymnasiet på Åland. Många har menat att temat för Fair Sex, sexuella gråzoner, är något som bör diskuteras också med yngre ungdomar. Nu utvecklas konceptet vidare och materialet anpassas till en yngre målgrupp.

Under workshoparna i Fair Sex diskuteras gränser och kommunikation, att lyssna efter ett ja och efter ett nej för att inte gå över någon annans gräns och vikten av att fundera över vad en själv vill och inte. Det är således snarare det sociala samspelet än de fysiska aspekterna av sex som diskuteras, något som är relevant också för yngre ungdomar. 

Under våren jobbar en anställd inom projektet Fair Sex med att utveckla ett koncept anpassat till högstadiet. Många av övningarna i det nya materialet påminner om, och utgår ifrån, de övningar som görs med äldre ungdomar, men med frågeställningar som är mer relevanta för en yngre målgrupp. En stor utmaning är att få övningarna och diskussionsfrågorna att kännas relevanta för en hel grupp med ungdomar i en ålder där skillnaderna är stora mognadsmässigt, men också erfarenhetsmässigt. 

Ett antal sakkunniga är knutna till projektet och målsättningen är att kunna erbjuda kvalitetssäkrade workshopar i Fair Sex till elever i årskurs nio från och med hösten 2015.

Parallellt med verksamheten på Åland så blir Fair Sex allt mer etablerat på fastlandet via samarbetet med De ungas akademi. Tack vare ekonomiskt stöd från Svenska kulturfonden kommer svenskspråkiga ungdomar på fastlandet att få möjligheten att ta del av Fair Sex-konceptet under 2015.