Ålands fredsinstituts nyhetsbrev 1.2014

I början av mars presenterade Cecilia Brenner och Liselott Lindén Fair Sex-projektet på ett seminarium i St Petersburg. Seminariet var ett av flera mot människohandel arrangerade av Nordiska ministerrådets informationskontor i St. Petersburg, och det genomförs i samarbete med St. Petersburgs stads sociala kommitté, Raoul Wallenberg Institute of Special Pedagogic and Psychology, Primorsky Centre for Children and Families och NGO:n ”Enlightment” i St. Petersburg. Organisationerna arbetar också med att utforma ett sexualundervisningskoncept och Fair Sex-metoden hade väckt intresse.

Katriina Bildjuschkin från Institutet för hälsa och välfärd i Finland var också på plats och berättade om sexualundervisning i Finland. Deltog gjorde också Carita Peltonen, expert på frågor om människohandel och med lång erfarenhet av att arbeta med frågorna i Ryssland, bland annat via tidigare arbete inom Nordiska ministerrådet. Peltonen presenterade en bakgrund till arbetet mot människohandel i Europa, Norden och Ryssland, samt lyfte upp de utmaningar som finns idag i arbetet mot detta.