Syftet med Fair Sex var att förebygga sexuellt våld genom att prata om gråzoner, kommunikation och att lyssna efter ett ja. För att det ska vara möjligt att prata om sexuellt våld är det av högsta vikt att vara påläst och känslig för vad som händer i rummet. Nedan följer ett antal lästips om våldtäkt.

Jag kallade det aldrig för våldtäkt – att bemöta våldsutsatta kvinnor
Av Josefin Grände, utgiven av Riskorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS). Innehåller både en bredare diskussion våldtäkt, sex, kön och makt, och konkreta råd kring vad man bör tänka på i mötet med utsatta kvinnor. Finns att låna på Mariehamns stadsbibliotek.

Utsatt för våldtäkt? En bok till dig som blivit drabbad
Av Josefin Grände. Innehåller fakta kring rättsprocess, trauma och hur man kan reagera när man blivit utsatt ett övergrepp. Innehåller också tips till den drabbade och anhöriga om hur man stöttar den utsatta att ta sig vidare. Finns att låna på Mariehamns, Jomalas, Lemlands och ÅHS bibliotek.

Första helgen i juni
En serienovell om hur en våldtäkt kan gå till, utgiven av Nationellt center för kvinnofrid vid Uppsala universitet. Novellen finns att läsa som här.