Inom Fair Sex har vi hållit ett antal workshopar med ungdomar med intellektuella funktionsnedsättningar (IF). När projektet avslutades hade workshoparna emellertid inte lämnat pilotstadiet. Nedan finns litteraturtips och länkar för den som vill läsa mer. För den som vill läsa mer om hur vi jobbat med gruppen inom Fair Sex finns en längre text här.

Funkisprojektet
En verksamhet som drivs av RFSL Stockholm och RFSL Förbundet med syfte att motverka förtryckande normer kopplat till funktionsvariationer, sexualitet och könsidentitet. Erbjuder också utbildingar. Läs om projektet.

Hemligheter kända av många
En bok som handlar om hur det är att leva med personlig assistans och frågor som berör kärlek, relationer, sex och personlig assistans. Boken är framtagen av förbundet unga rörelsehindrade. Ladda ner boken som pdf.

När känslan tar över…
Om utvecklingsstörning och sexualitet, riktat till personer som jobbar med funktionsnedsatta. Teori och exempel varvas med diskussionsfrågor. Boken är skriven av Margareta Nordeman och gavs ut 2005. På Åland finns boken att låna på Ålands fredsinstituts bibliotek.

Får jag lov?
”Får jag lov?” – Om sex och kärlek i den nya generationen unga med utvecklingsstörning är den fullständiga titeln på den här boken av Lotta Löfgren-Mårtenson. Boken bygger på intervjuer med ungdomar med funktionshinder, anhöriga och personal. På Åland finns ”Får jag lov?” att låna på Handicampen och på Jomalas kommunbibliotek.

Sex för alla
Ett projekt som drivs av RFSU Malmö och som riktar sig till personer med IF.
Läs om projektet.

Om sexualitet och funktionsnedsättningar
Länk till RFSU:s sida om sex och olika typer av funktionsnedsättningar.

Så funkar sex
Sidan Så funkar sex riktar sig till människor som lever med funktionsnedsättning av olika slag, den har bland annat information på lätt svenska och

Mitt funktionshinder
Länk till sidan mittfunktionshinder.se som innehåller information om kärlek och sex och utgår från personer med olika typer av funktionsnedsättningar.