Ålands fredsinstituts nyhetsbrev 3.2014

Under hösten har fredsinstitutet inlett spridandet av metoden Fair Sex till det finska fastlandet, i första hand till huvudstadsregionen. En workshopledarutbildning ska hållas i Helsingfors i oktober och främst rikta sig till verksamma inom De ungas akademi, som Fair Sex påbörjat ett samarbete med. Cecilia Brenner och Liselott Lindén från Fair Sex ska också hålla fyra workshopar på Grankulla samskola.

Satsningen på fastlandet möjliggörs tack vare medel från Finlands Undervisnings- och kulturministerium