I början av projektet togs en informationsfolder fram för att kontakter och perspektiv som kändes viktiga skulle finnas samlat på en och samma plats. Foldern trycktes och distribuerades till skolor, den delades också ut bland de studerande.

Vill du skriva ut foldern och använda på din skola eller i din verksamhet finns den att ladda ner här.