Ålands fredsinstituts nyhetsbrev 1.2012

Arbetet med ”Fair Sex”, som under 2011-2012 bedrivits i form av workshops för alla gymnasieelever i årskurs 2, fortsätter. Ålands landskapsregering har beslutat att bevilja Ålands fredsinstitut Paf-medel för att vidareutveckla projektet under läsåret 2012-2013.

Antalet workshops för eleverna i årskurs två på gymnasiet utökas från en till två. En folder med information tas fram och delas ut till eleverna. Därutöver ska alla lärare på gymnasial- och högstadienivå erbjudas utbildning om könsrelaterat våld och jämställdhet. 

Fair sex-workshopen vill uppmuntra till samtal om sex och relationer, ömsesidighet, respekt, gränser och jämställdhet med syfte att att förebygga sexuellt våld och att främja positiva sexuella upplevelser bland unga. Fair Sex ingår i fredsinstitutets arbete för bemäktande (empowerment) och mot våld.