Ålands fredsinstituts nyhetsbrev 8.9.2011

Ålands fredsinstitut har i många år arbetat med våldsförebyggande arbete för barn och ungdomar tillsammans med partnerorganisationer på såväl internationell som lokal nivå. Under 2011 har det visat sig finnas behov för ytterligare insatser på detta område.

FAIR SEX-workshops 

Inom projektet ”Utmana könsroller för att motverka sexslaveri” har Ålands fredsinstitut genomfört kampanjen FAIR SEX. Kampanjens syfte var att uppmuntra till samtal om sex och relationer, ömsesidighet, respekt och jämställdhet bland ungdomar. Fredsinstitutet har fått förfrågningar från gymnasialstadiets studerandehälsovård om att med kampanjmaterialet som underlag genomföra workshops om FAIR SEX i åländska gymnasieskolor med start redan under hösten 2011. Det finns dock inga resurser inom projektet för att utveckla kampanjmaterialet och genomföra workshops. Därför för Ålands fredsinstitut nu diskussioner med olika aktörer om hur sådana workshops kunde finansieras.