Ålands fredsinstituts nyhetsbrev 5.12.2011

Ålands landskapsregering har beviljat finansiering för Ålands fredsinstitut att inom Skolfredssamarbetet utveckla och hålla workshops om Fair Sex i åländska skolor. Workshopen bygger på material från en kampanj med samma namn som lanserades sommaren 2011. Workshopens syfte är att uppmuntra till samtal om sexualitet och frågor som t. ex., Vad vill jag? Hur ska jag uttrycka det jag vill? Hur vet jag vad den andra vill? Hur ska jag förhålla mig till vad andra tycker? Att prata om och fundera på sådana frågor kan ge ökad chans att få positiva sexuella upplevelser och minskad risk för att själv utsättas eller utsätta någon annan för kränkande behandling. Kampanjen innefattar teckningar och olika frågor om sex och relationer. För närvarande utreder Ålands fredsinstitut om denna verksamhet kan finansieras och genomföras på regelbunden bas under de kommande åren.

logo_landskapsregeringen