Workshoparna i Fair Sex ger ungdomar en möjlighet att diskutera sex och relationer på ett interaktivt och problematiserande sätt. Under workshoparna diskuteras bland annat ömsesidighet, att lyssna efter ett ja, gråzoner, och de förväntningar som finns på killar respektive tjejer när det kommer till sex. Syftet är att ifrågasätta de föreställningar och normer som finns kring kön och sexualitet men också att öppna upp för och avdramatisera diskussioner om sex; att sakligt prata om sex under avslappnade men ordnade former, ofta i könsblandade grupper, är något som inte alla har erfarenhet av. Det är också ett sätt att sprida fakta och ge en annan bild av sex, sexualitet och sexuellt våld än den förenklade bild som ofta presenteras i filmer, reklam, veckotidningar och pornografi. Inom Fair Sex är det centralt att prata om att lyssna efter ett ”ja” snarare än att lyssna efter ett ”nej”. På så vis flyttas ansvaret över från den som inte vill ha sex, till den som vill ha sex. 

De elevutvärderingar vi har gjort inom Fair Sex visar att finns det en stor efterfrågan bland elever att diskutera sex och relationer – inte minst att få höra andra elevers åsikter. Vi har dessutom sett att själva undervisningsformen – en interaktiv workshop med samtal där de unga får reflektera över sina åsikter och ta in andras tankar och perspektiv – fyller en funktion i sig, inte minst i klasser där eleverna inte är vana vid att uttrycka sina åsikter och reflektera tillsammans med andra. Av denna anledning kan undervisningsformen i sig anses vara bemäktande – det vill säga att den stärker de unga och ger dem makten att själva definiera och formulera sin situation och belägenhet.

Yttre förväntningar, som normer kopplade till kön och sexualitet, grupptryck och mediala budskap kring sex, är något eleverna är väl medvetna om. Samtidigt som ungdomarna själva kritiserar stereotyper och anser att det är skillnad mellan stereotyperna och verkligheten uppger både tjejer och killar att det finns en press att vara och bete sig på vissa sätt. Till exempel förväntas killar ofta eller alltid vilja ha sex, medan tjejer som har sex riskerar att få dåligt rykte och många vet inte att killar kan bli våldtagna.

Det är också tydligt att det finns ett behov av diskussioner om otydliga signaler, gråzoner, bemötande och respekt. De flesta har klart för sig att man alltid har rätt att säga nej och att ömsesidigt innebär att ”båda vill”, men när man går djupare in på frågorna visar det sig att det inte alltid är så enkelt. Många anser t ex att man visserligen alltid har rätt att säga nej till sex men att det kan vara ”taskigt” mot den andra parten, särskilt om man har följt med någon hem eller börjat hångla. Det framkommer även att framför allt tjejer har haft sex i situationer där de egentligen inte har velat, på grund av rädsla för att göra partnern besviken. Det finns också en tendens att förringa sexuella övergrepp och våldtäkter när det sker i relationer eller då förövaren är ung. Liksom en utbredd bild av att tjejer polisanmäler oskyldiga killar för våldtäkter för att hämnas, samtidigt som många (tjejer) uppger att de inte skulle anmäla en våldtäkt av rädsla för hur andra i skolan skulle reagera.