vemvillliggafärg

Bild: Hanna Stenman

Under åren 2009–2011 bedrev Ålands fredsinstitut det EU-finansierade projektet Utmana könsroller för att förebygga sexslaveri, tillsammans med organisationen Resurscenter för kvinnor Marta i Riga, Lettland. Som en del av projektet drevs kampanjen Fair Sex för ungdomar på Åland. Syftet med kampanjen var att sätta igång tankar och diskussioner kring sexuella gråzoner.

Kampanjen Fair Sex uppmärksammades av studerandehälsan på Ålands gymnasium, som kände igen mycket av den problematik som kampanjen lyfte. Det ledde till att kampanjen utvecklades till en workshop och under vintern 2011-2012 hölls interaktiva workshopar à 75 minuter med alla elever i gymnasiets årskurs två på Åland.  Efter att Hälsa i skolan-undersökningen 2011 visat att många ungdomar på Åland hade erfarenheter av sexuellt våld och sexuella trakasserier, ansökte Ålands fredsinstitut, på förfrågan av Ålands landskapsregering, om medel för att driva Fair Sex som ett våldsförebyggande och jämställdhetsfrämjande projekt. Ålands landskapsregerings finansiering av projektet gjorde det möjligt att utöka elevworkshoparna till 2×75 minuter samt hålla fortbildning för lärare om hur sexuella trakasserier kan förebyggas i skolan.

Projektet Fair Sex har drivits av Ålands fredsinstitut med målsättningen att förebygga sexuellt våld och främja positiva sexuella upplevelser bland unga på Åland. Projektet har inkluderat interaktiva workshopar med elever i årskurs två på gymnasiet, fortbildning och handledning för skolpersonal samt informationspridning och påverkansarbete både inom och utanför skolans värld.

Ålands fredsinstitut arbetar förebyggande för att motverka våld och påverka samhällsutvecklingen i fredlig riktning. Institutet vill främja kunskapsökning och bemäktigande (empowerment), både på ett strukturellt och individuellt plan, på Åland och internationellt.

Som en del i kampanjen utformades ett antal bilder för att på ett humoristiskt och enkelt vis lyfta de problem som diskuterades i workshopar och med skolpersonal. Bilderna finns på flera platser på hemsidan, bland annat i den här artikeln.