Vuosina 2009-2011 Ahvenanmaan rauhaninstituutti, yhteistyössä latvialaisen Resource Centre for Women MARTA –järjestön kanssa, veti EU-rahoitteista projektia Haasta sukupuoliroolit seksiorjuuden ehkäisemiseksi (Utmana könsroller för att förebygga sexslaveri). Osana projektia oli ahvenanmaalaisille nuorille suunnattu Reilu seksi -kampanja. Kampanjan tavoitteena oli laittaa liikkeelle ajatuksia ja keskustelua seksuaalisista harmaista alueista.

Ahvenanmaan lukion opiskelijahuolto kiinnitti huomiota Reilu seksi -kampanjaan ja tunnisti suurelta osin kampanjan esille tuomat ongelmat. Tämä johti kampanjan kehittymiseen työpajaksi, ja talven 2011-2012 aikana pidettiin 75 minuutin pituisia vuorovaikutteisia työpajoja kaikkien ahvenanmaalaisten lukion toisen vuoden oppilaiden kanssa. Kun vuoden 2011 kouluterveysselvitys (Hälsa i skolan) osoitti, että monilla ahvenanmaalaisilla nuorilla oli kokemuksia seksuaalisesta väkivallasta ja seksuaalisesta häirinnästä, Ahvenanmaan rauhaninstituutti haki, Ahvenanmaan maakuntahallituksen pyynnöstä, tukea vetääkseen Reilu seksi –projektia väkivallan ehkäisemiseksi ja tasa-arvon edistämiseksi. Ahvenanmaan maakuntahallituksen rahoitus projektille mahdollisti työpajojen lisäämisen 2 x 75 minuuttiin sekä täydennyskoulutuksen järjestämisen opettajille siitä, kuinka seksuaalisia loukkauksia voidaan estää koulussa.

Ahvenanmaan rauhaninstituutti on vetänyt Reilu seksi –projektia tavoitteenaan ehkäistä seksuaalista väkivaltaa sekä edistää positiivisia seksuaalisia kokemuksia ahvenanmaalaisten nuorten keskuudessa. Projekti on käsittänyt vuorovaikutteisia työpajoja lukion toisen luokan oppilaiden kanssa, koulun henkilökunnan täydennyskoulutusta ja ohjausta sekä tiedon levittämistä ja vaikuttamistoimintaa sekä koulumaailmassa että sen ulkopuolella.

Ahvenanmaan rauhaninstituutti tekee ehkäisevää työtä vastustaakseen väkivaltaa ja vaikuttaakseen yhteiskunnan kehittymiseen rauhanomaiseen suuntaan. Instituutti haluaa edistää tiedon lisäämistä ja valtuuttamista (empowerment), sekä rakenteellisella että yksilöllisellä tasolla, Ahvenanmaalla ja kansainvälisesti.