Här följer ett antal sidor som innehåller information om lagar, reglementen och några förslag på modeller för att strukturera sitt jämställdhetsarbete

Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män

Diskrimineringslagen

Diskrimineringsombudsmannen Åland

Diskriminieringsombudsmannen, Finland

Jämställdhetsombudsmannen, Finland

Om jämställdhet

Lagen om grundläggande utbildning

Ålands lagsamling

Lagen om sexualbrott