Könade och sexuella kränkningar tillhör de absolut  mest förekommande kränkningarna och trakasserierna i skolmiljön. Skällsord och negativa handlingar som kopplas till sexualitet och kön kränker inte bara unga, utan det påverkar även deras syn på kön, sex och sexualitet och kan därmed begränsa unga i sin vardag samt påverka deras handlingsutrymme, självförtroende och livskvalité. Orden eller handlingarna används ofta i situationer som inte är direkt kopplade till sex och sexualitet, men blir redskap för att skapa och upprätthålla en homofobisk och ojämställd skola. 

Det är viktigt att påminna sig om att det är den som utsätts för orden eller handlingarna som avgör om de är acceptabla eller kränkande och ovälkomna. Det är upp till var och en att bestämma var dess personliga gräns går, som vuxen ska du givetvis alltid agera om du ser eller hör något som du tolkar som en kränkning. 

I lagen definieras sexuella trakasserier på följande vis:

någon form av oönskat verbalt, icke-verbalt eller fysiskt beteende av sexuell natur som syftar till eller leder till att en persons psykiska eller fysiska integritet kränks, särskilt när en hotfull, fientlig, förnedrande, förödmjukande eller tryckande stämning skapas 

Trakasserier på grund av kön definieras på följande vis i lagen:

någon form av oönskat beteende som har samband med en persons könstillhörighet och som inte är av sexuell natur, men som syftar till eller leder till att personens psykiska eller fysiska integritet kränks och att en hotfull, fientlig, förnedrande, förödmjukande eller tryckande stämning skapas

Konkret formulerat kan sexuella trakasserier vara:

att någon tar på en på ett sätt som man inte tycker om och som känns sexuellt

att någon trycker eller gnider sig mot en på ett sexuellt sätt

att någon säger sexuella saker till en som kan bli obehagliga, till exempel sexuella frågor, skämt eller kommentarer.

att någon sprider negativa sexuella rykten om en, t.ex horrykten

att någon tittar på en på ett sexuellt sätt som är obehagligt, t.ex stirrar på brösten

att någon kommer med sexuella anspelningar genom kroppsspråk

att någon skickar meddelanden om sex på ett sätt man inte tycker om, t.ex via sms, mail eller lappar.

att någon visar eller sätter upp sexuella bilder som känns obehagliga, t.ex porrbilder.

Kom ihåg att alla, oavsett kön, kan utsättas för sexuella trakasserier!

Nedan finner du tips på hur du kan jobba mot sexuella trakasserier:

Att arbeta med sexuella trakasserier i skolan
Att arbeta med sexuella trakasserier i skolan är ett metodmaterial skrivet av Sandra Dahlén och utgivet av RFSU. Efter en inledning som beskriver vad sexuella trakasserier innebär följer en rad exempel på övningar och handledning för hur man kan arbeta med frågorna i skolan. Materialet går att läsa här.

Var går gränsen?
Ett material utgivet av svenska Brottsförebyggande rådet (BRÅ), skrivet av Josefin Grände och Niklas Odén. Materialet innehåller mycket fakta och handledning för hur man som lärare kan arbeta med frågor kring integritet, sexuella trakasserier och sexualbrott. Det finns övningar på olika svårighetsgrad, från första året i grundskolan till sista året i gymnasiet. ”Var går gränsen?” går att läsa här. På Åland finns boken att låna i Lagtingsbiblioteket och på Ålands fredsinstituts bibliotek.

Okejsex.nu – var går gränsen?
Okejsex.nu är en frågelåda på nätet där ungdomar kan ställa frågor kring sex. I Okejsex.nu – var går gränsen? återfinns frågor och svar från frågelådan tillsammans med fakta och intervjuer med några av brevsvararna. Boken vänder sig till unga men ger också vuxna en bra inblick i ungas funderingar kring sex, förväntningar, press och trakasserier. Läs materialet.

…Så blir ingen ensam – sexuella trakasserier och könsmobbning
Folkhälsans material om sexuella kränkningar i skolan. Exempel på hur kränkningar kan förekomma i skolan och hänvisningar till hur de strider mot finsk lag och FN:s barnkommission. Här finns också många förslag på övningar för eleverna. …Så blir ingen ensam består av ett textbok och en dvd. Boken går att läsa här och full version med dvd går att beställa från Folkhälsan. På Åland finns materialet på Strandnäs, Övernäs och Ytternäs skolbibliotek.