Vill du komma upp på en kopp te? Vill du följa med på efterfest? Behöver du hjälp att skruva i en lampa? Ska vi kolla på film? Alla dom här frågorna kan betyda exakt det dom ser ut att betyda. Men det kan också vara olika sätt att säga att man vill ha sex med någon.

Många personer, unga som gamla, kan tycka att det är ganska svårt att prata om sex och använder istället olika omskrivningar. Med omskrivningar kommer tyvärr ibland problem, eftersom det blir upp till den andra personen att tolka och gissa vad man faktiskt menar. Sex är något man måste prata om, i allmänhet, och i synnerhet om man vill ha sex med någon annan person. Nu kanske någon tänker att det redan pratas för mycket om sex, men vi menar att det är en viss typ av samtal som saknas. Bland annat behöver vi prata mer om hur man kan kommunicera ja eller nej till sex och gränsdragning för vad som är okej eller inte.

Ofta när det pratas om sex och kommunikation får ordet nej så i fokus. Alla har rätt att säga nej till att göra något som inte känns bra. Det är en viktig diskussion, men vi tycker att det är ännu viktigare att flytta fokus till att lyssna efter ett ja. Den största skillnaden mellan att prata om nej och att prata om ja är vem som har ansvar för att sexet är ömsesidigt. I samtalet om rätten att säga nej läggs ansvaret på den som inte vill ha sex att säga ifrån. Det sänder fel signaler – det är ju inte så att man har rätt att göra vad som helst tills någon säger nej, då kan man redan ha gått över någon annans gräns.

Om fokuset är att lyssna efter ett ja ligger ansvaret istället på den som vill ha sex att ta reda på om den andra vill samma sak. På så sätt minskar dessutom risken att gå över någon annans gräns ens i misstag. Om man lyssnar efter ett ja öppnar man också upp för möjligheten att säga ja till sex och sex blir inte enbart ett hot eller något man kan utsättas för, utan något positivt och bra.

Ja och nej kan kommuniceras på många olika sätt, med ord eller med kroppsspråk. Till exempel kan ja kan uttryckas genom att ta egna initiativ eller att säga att det känns bra, medan ett nej kan sägas genom passivitet eller undanflykter. Det räcker heller inte att man är överens på förhand om man ska ha sex eller inte. Sex är något som kan göras på väldigt många olika sätt, och därför behöver man kolla av under tiden att man vill samma sak och att det känns bra för alla.

För att sex ska vara något positivt behöver man själv fundera på vad man vill, och om man kommer fram till att man vill ha sex med en annan person behöver man visa det och också ta reda på vad den andra vill. På så sätt behöver ingen gissa.

Texten ovan är ett blogginlägg som skrevs av de dåvarande projektanställda inom Fair Sex, Cecilia Brenner och Liselott Lindén, för De Ungas Akademi