Denna övning består av en berättelse i fyra delar, med tillhörande frågor.
Materialet är tänkt att bjuda in till diskussioner om könsroller och att problematisera dessa.

Som extra stöd för dig som leder övningen finns en handledning med redogörelser för hur vi tänkt vid utformningen av övningen. Handledningen innehåller också tips på vad som kan vara bra att tänka på när övningen görs med en grupp ungdomar.

Precis som när det gäller de andra övningarna på sidan, så innehåller handledningen förslag, det är fortsatt upp till dig som pedagog att välja hur du jobbar med materialet.

Materialet öppnas i ett nytt fönster.

Lärarhandledning.

Berättelse.

Frågor.