Saran ja Kallen tarinan tarkoitus on antaa lukijalle kuva erilaisista odotuksista ja tilanteista, joita tytöt ja pojat kohtaavat kasvunsa aikana. Harjoituksen kohderyhmä on edelleen yläkoulu- ja lukioikäiset nuoret, vaikka harjoituksessa onkin esimerkkejä myös siitä, mitä voi tapahtua aikaisempina kouluvuosina. Epätasa-arvoa voi olla helpompi havaita, kun kyseessä on itseä nuoremmat henkilöt. Siksi on tarkoituksenmukaista lukea kaikki neljä kertomusta. Alta löydät pohdintaa ja tukea keskustelua varten kaikkiin neljään kertomukseen.

Kuhunkin osioon liittyvät kysymykset ovat ehdotuksia, joiden avulla ryhmässä saadaan käyntiin keskustelu sukupuolesta, seksuaalisuudesta ja normeista. Harjoituksen vetäjänä voit tietenkin valita itse, mitkä kertomukset ja kysymykset mielestäsi parhaiten sopivat luokallesi/ryhmällesi.

Reilu seksi –työpajat alkavat sääntöjen läpikäymisellä, jotta etukäteen voidaan määritellä rajat, joiden puitteissa työpajoissa voidaan puhua ja ilmaista mielipiteensä. Tämä voi olla tärkeää ulkopuolelta tulevalle.

Sinun, joka tunnet ryhmän ennestään, kannaltasi on keskeistä, / Jos tunnet ryhmän jo ennesteään, on keskeistä muistaa, että kertomusten tilanteista keskusteltaessa otetaan avoimesti huomioon erilaiset katsantokannat ja ratkaisut. Avoin keskustelu ei kuitenkaan tarkoita, että olisi hyväksyttävää loukata ketään henkilöitä tai ryhmiä.

Sara_ja_Kalle: tarina.

Kysymyksiä Sara ja Kalle –kertomuksesta.

Opettajien ohjeet Sara ja Kalle -harjoitukseen