Kouluympäristön tulee olla vapaa loukkauksista ja syrjinnästä. Opettajilla on suuri vastuu, sillä he tapaavat oppilaita säännöllisesti ja pitkän aikaa; he näkevät, miten oppilaat voivat ja kuinka he kohtelevat toisiaan. Opettajat, rehtorit ja kouluterveydenhoitotiimi tarvitsevat pätevyyttä ja osaamista sukupuolesta ja normeista sekä siitä todellisuudesta, jossa oppilaat elävät, mitä tulee tasa-arvooon ja seksuaalisuuteen liittyviin kysymyksiin. Näin he voivat tehdä työtä häirintää vastaan ja pitää huolta, että ketään oppilasta ei syrjitä, luokissa tai muuaalla koulupäivän aikana. Myös muu koulun henkilökunta, kuten keittiöhenkilökunta ja vahtimestari, ovat tärkeitä resursseja, ja heidän tulisikin olla mukana niin käytännön työssä kuin suunnittelussakin. Opettajakuntaan kuulumattomat koulun työntekijät tapaavat oppilaita luokan ulkopuolella ja näkevät siten asioita, joita ei tapahtuisi tuntien aikana.

Reilu seksi –projektissa olemme työskennelleet sekä kouluhenkilökunnan täydennyskoulutuksen että lukion tasa-arvoryhmien ohjaamisen parissa. Vuonna 2012 Ålands fredsinstitut piti Reilu seksi -täydennyskoulutuksia kaikkien ahvenanmaalaisten lukioiden ja yläkoulujen henkilökunnalle. Tavoitteena oli tarjota kouluhenkilökunnalle työkalut seksuaalisen väkivallan ja loukkausten huomaamiseen, käsittelemiseen ja ehkäisemiseen. Täydennyskoulutus rakentui suureksi osaksi keskusteluista tasa-arvosta ja normeista sekä henkilökunnan omista kokemuksista ja koulun visioista. Reilun seksin henkilökunta on vuodesta 2013 työskennellyt lukioiden tasa-arvoryhmien tukena ja ohjaajana tasa-arvosuunnitelmien sekä seksuaalista häirintää vastustavien toimintasuunnitelmien kirjoittamisessa.