Majoriteten av alla unga på högstadiet har, på ett eller annat vis, kommit i kontakt med porr. I arbetet med Fair Sex-workshoparna insåg vi efter hand att det var ett ämne som var angeläget och viktigt att prata om. I den senaste versionen av workshoparna finns därför ett avsnitt där porr diskuteras.

Porr kan vara ett laddat ämne för många. För att det ska vara möjligt att ha ett konstruktivt samtal om pornografi med unga är det viktigt att ha med sig att majoriteten konsumerar porr i en eller annan form. Det kan också vara bra att läsa på inför en sådan diskussion, så att du som leder samtalet kan ge olika perspektiv på pornografi som koncept utan att lägga någon värdering i konsumtionen som sådan. 

Påverkar porr ungas relation till sex? Vad säger forskningen? Och vad tycker unga själva om porr? Det är några av frågorna som lyfts i ”Samtala om pornografi i skolan – en handledning från RFSU”. 

Sex överallt, typ!: om unga och pornografi” är en bok som bygger på en kvalitativ studie med enskilda intervjuer och diskussioner i fokusgrupper med ungdomar i åldern 14-20 år. Den lyfter bland annat hur unga förhåller sig till pornografi och den tillgänglighet som finns. Boken riktar sig till vuxna som jobbar med unga bland annat med att undervisa i sex- och samlevnad. Författare: Sven-Axel Månsson och Lotta Löfgren Mårtensson.