Sexuella kränkningar och kränkningar som riktar sig till någon på grund av dess kön tillhör de absolut vanligaste kränkningarna och trakasserierna i skolan. Skällsord och negativa handlingar som kopplas till sexualitet och kön är inte bara en kränkning, utan påverkar också synen på kön, sex och sexualitet och kan begränsa människor i deras vardag. Kränkningar och trakasserier av det slaget påverkar hur människor upplever att de kan och får vara och göra, på ett negativt vis. Det skadar också människors självförtroende och livskvalitet. Orden eller handlingarna används ofta i situationer som inte är direkt kopplade till sex och sexualitet, men används för att skapa och upprätthålla en homofobisk och ojämställd skola.

Det är upp till var och en att själv avgöra om något är kränkande eller känns obehagligt. Någon annan kan alltså inte tala om för en hur det är okej eller inte att känna.

Sexuella trakasserier kan vara:

  • att någon tar på en på ett sätt som man inte tycker om och som känns sexuellt
  • att någon trycker eller gnider sig mot en på ett sexuellt sätt
  • att någon säger sexuella saker till en som kan bli obehagliga, till exempel sexuella frågor, skämt eller kommentarer
  • att någon sprider negativa sexuella rykten om en, t.ex horrykten
  • att någon tittar på en på ett sexuellt sätt som är obehagligt, t.ex stirrar på brösten
  • att någon kommer med sexuella anspelningar genom kroppsspråk
  • att någon skickar meddelanden om sex på ett sätt man inte tycker om, t.ex via sms, mail eller lappar
  • att någon visar eller sätter upp sexuella bilder som känns obehagliga, t.ex porrbilder.

Kom ihåg att alla, oavsett kön, kan utsättas för sexuella trakasserier!

I lagen definieras sexuella trakasserier på följande vis:

någon form av oönskat verbalt, icke-verbalt eller fysiskt beteende av sexuell natur som syftar till eller leder till att en persons psykiska eller fysiska integritet kränks, särskilt när en hotfull, fientlig, förnedrande, förödmjukande eller tryckande stämning skapas

Trakasserier på grund av kön definieras på följande vis i lagen:

någon form av oönskat beteende som har samband med en persons könstillhörighet och som inte är av sexuell natur, men som syftar till eller leder till att personens psykiska eller fysiska integritet kränks och att en hotfull, fientlig, förnedrande, förödmjukande eller tryckande stämning skapas

Vill du läsa mer finns länkar till olika sidor med mer information här!