Tällä harjoituksella on hyvä aloittaa seksistä puhuminen nuorten kanssa. Harjoitus antaa kuvan siitä, millainen
käsitys juuri kyseessä olevalla ryhmällä on seksistä. Harjoituksen myötä nuoret saavat heti alussa sanoa ääneen sanat, jotka voivat tuntua kiusallisilta.

Voit ladata ohjeet PDF-tiedostona (avautuu uuteen ikkunaan).