Case study on the project “Fair Sex”
The working paper of Justina Donielaite is a case study describing the project “Fair Sex”, which was based in upper secondary schools on the Aaland Islands and launched in autumn of 2011. The project “Fair Sex” aimed at preventing gender based and sexual violence, promoted positive sexual experiences and advanced gender equality. The main idea of project was the communication of consent as a precondition for positive sexual experiences and social aspects of sex, which are usually missing in school curriculum. The “Fair sex method” consisted of workshops for pupils and education staff.  In this study you can find out more about the aims and roots of the project, its goals, content, methods, results and approaches used.
Read the case study.

Slutsatser från projektet Fair Sex
Slutrapporten från tre års arbete (2012-2014) med projektet Fair Sex beskriver övergripande det arbete som bedrivits, vilka framgångar projektet haft, men också vilka svårigheter arbetet stött på. I rapporten redogörs även för förslag inför framtida arbete med jämställdhetsintegrering och mot sexuellt våld, ansatsen är att vara framåtblickande. Förhoppningen från projektets sida är att andra projekt som förenar aktörer från olika delar av samhället ska kunna dra nytta av de erfarenheter som gjorts.
Läs rapporten.