Kouluympäristössä loukkaukset ja häirintä liittyvät ehdottomasti yleisimmin seksuaalisuuteen ja sukupuoleen. Seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyvät haukkumasanat ja negatiiviset teot eivät vain loukkaa nuoria vaan myös vaikuttavat heidän näkemykseensä sukupuolesta, seksistä ja seksuaalisuudesta, ja voivat siten rajoittaa nuorten arkea sekä vaikuttaa heidän toimintatilaansa, itseluottamukseen ja elämänlaatuun. Sanoja ja tekoja käytetään usein tilanteissa, jotka eivät suoranaisesti liity seksiin ja seksuaalisuuteen, mutta niistä tulee välineitä homofobisen ja epätasa-arvoisen koulun luomiseen ja ylläpitämiseen.

Seksuaalinen häirintä määritellään laissa seuraavasti:

sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri.

Sukupuoleen perustuva häirintä määritellään laissa seuraavasti:

henkilön sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun liittyvää ei-toivottua käytöstä, joka ei ole luonteeltaan seksuaalista ja jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan tämän henkistä tai fyysistä koskemattomuutta ja jolla luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri.

Seksuaalinen häirintä voi konkreettisesti olla seuraavanlaista:

  • Koskettelu epämiellyttävällä tai seksuaalisella tavalla
  • Nojautuminen tai itsensä hinkkaaminen toista vasten seksuaalisesti
  • Seksuaalisesti värittyneiden, epämiellyttävältä tuntuvien asioiden puhuminen toiselle, esim. seksuaaliset kysymykset, vitsit tai kommentit.
  • negatiivisten huhujen, esim. huorahuhujen levittäminen
  • toisen katsominen seksuaalisella tavalla, joka tuntuu epämiellyttävältä, esim. rintojen tuijottaminen
  • Seksuaalisesti vihjailevat eleet
  • Ei-toivottujen, seksiin liittyvien viestien lähettäminen esim. tekstiviestillä, sähköpostilla tai lapuilla.
  • Seksuaalisesti epämiellyttävien kuvien, esim. pornokuvien, näyttäminen tai laittaminen näkyville.

Muista, että kuka tahansa, sukupuolesta riippumatta, voi joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi!